Yayınlar

Velayetin Değiştirilmesi

Resim
Velayetin  el değiştirmesi yani boşanma sonrasında velayetin verildiği ebeveyninden diğer ebeveyne geçmesi için bazı kıstaslar mevcut. Hukuk burada öncelikli olarak çocuk bazlı hareket etmeyi uygun görür.  Velayetin el değiştirmesine ilişkin bir takım şartların oluşması gerekir. Bunlar örneğin ; velayeti kendisinde olan  ebeveyn çocuğa yeterince iyi bakmıyordur. Çocuk velayeti kendisine verildikten sonra notlarında inanılmaz bir düşüş yaşamış olabilir. Ciddi anlamda temizlik, sağlık barınma gibi hususlarda problem yaşayabilir. Bu gibi çocuğun hayatını etkileyebilecek esaslı değişikliklerin süreklilik arz etmesi durumunda velayetin el değiştirmesi mümkün olabilir. Velayetin el değiştirmesi ile ilgili bir dava açıldığında çocuğun idrak kabiliyeti var ise kendini ifade edebiliyor ise bu durumlarda velayetin değiştirilmesi ile alakalı mahkeme dava içerisinde bir uzman vasıtası ile çocuğun da görüşlerini alacaktır., Çocuğun o anlamda ki yaş grubuna uygun şekilde pedagog eşliğinde dinlenme

İhtiyati Haciz Şartları Nelerdir?

Resim
İhtiyati haciz, geçici hukuki koruma tedbirlerinden biridir. Hukuk mahkemeleri kanunu arasında yer almaktadır. İcra iflas kanunun 257 sayılı maddesi gereğince oluşan şartlar sağlandığında ihtiyati haciz mahkemeden talep edilebilir. Burada esas alınan borçlu kişinin mal kaçırma şüphesi oluşması ve alacağın rehinle temin edilmemiş olması durumunda, alacaklının elinde ki borcu gösteren belgelerle mahkeme kararı çıkararak tedbiri talep etmesidir. Alacaklı burada borcun somut bir şekilde sunumunu sağlamak zorundadır. Çek, senet ve bono gibi niteliği gereği borçlu olduğunu güçlendirecek belgelerin bulunması zorunluluğu diye özetlene bilinir. Mahkeme 2 hususu baz alarak kararı çıkarmaktadır. Bunlardan biri alacağın rehinle temin edilip edilmemesi durumu, rehin edilmemesi durumunda karar çıkabilmektedir. Bir diğer hususta sunulan borç belgesinin geçerliliğidir. Fatura, alacaklı ve borçlu arasında düzenlenen sözleşmeler gibi belgeler dışında daha belirgin çek, senet, bono gibi nitelikli belgele

Senet Kefilliği Nedir?

Resim
Senetler maddi olarak karşılığı verilmeyen bir eşya ya da nesne satın alındığında karşı tarafa belirtilen süre içerisinde ödenmesi kararlaştırılan tutar için verilen kıymetli evraklardan biridir. Borç ilişkisi doğuran senetler üzerinde miktarın, ödeme tarihinin, alacaklının adı ve soyadının, borçlunun adı, soyadı ve imzasının bulunduğu belgelerdir. Yasal olarak bağlayıcılığı olan senetler kişilerin ticari yaşamda en çok kullandıkları evraklar arasında yer alır.   Senet Kefilliği Ne Anlama Gelir? Senetlerde farklı taraflar vardır. Bunlardan birisi muhatap birisi de borçlu kişidir. Borçlu kişi senedi düzenleyen ve karşı tarafa maddi olarak borçlanan kişidir. Muhatap ise alacaklı olarak tanımlanabilir. Senetlerde bir de kefil olan kişi vardır. Senetlerde kefalet durumu son derece sıkı koşullara sahiptir.  Burada kefillik durumunun geçerli olabilmesi için gerekli şartlar arasında geçerli bir asıl borç ilişkisi olmalı, yazılı şekil, kefilin sorumluluğunun azami miktarı, kefalet tarihi ve ke

Miras Davalarında Muvazaa

Resim
Miras davalarında muvazaa nedir sorusunun cevabı haberimizde. Muris muvazaası olarak adlandırılır ve mirastan mal kaçırma olarak da bilinir. Muvazaa, tarafların üçüncü kişiyi kandırmak, aldatmak ve zarara uğratmak amacıyla yapmış olduğu anlaşmadır. Örneğin mirastan mal kaçırmak amacıyla üzerinde bulunan taşınmaz malları üçüncü kişilere tapuda sarış yoluyla devreden yanı miras bırakan muvazaalı işlem yapmıştır. Miras muvazaalarında davanın gerçekleşmesi için aşağıdaki üç şartın taşınması gerekiyor; ·          Tarafların gerçek amaçları ile yaptıklarının arasında bir uyumsuzluk bulunması gerekir. ·          Üçüncü şahısları kandırma hedefi olmalı ·          Tarafların muvazaalı satış yapmak için aralarında anlaşma imzalamaları gerekir. Hukuki açıdan miras davalarında görülen mirastan mal kaçırma davası nisbi muvazaa olarak adlandırılır. Bu muvazaa da iki işlem vardır; görünürdeki işlem ve gizli işlem. Miras muvazaası da aynen bu şekildedir. Miras Muvazaa Davas

İcra Takibi

Resim
Alacaklı kişi, borçlu kişiden borcunu alamadığı durumlarda borcunu devlet gücü aracılığıyla alabilir . İcra ne demek sorusunun cevabı ise İcra takibi, alacaklı kişinin İcra Müdürlüğü’ne başvuru yaparak borçlu kişiden borcunu yasal olarak istemesi ile başlatılan işlemlerdir. İcra takibi başlatılabilmesi için, borcun yasal olarak kanıtlanması gereklidir. İcra ve haciz işlemleri İcra Müdürlüğü aracılığıyla yapılmaktadır. İcra Müdürlüğü, devletin icra ve haciz işlemleri için görev verdiği kurumdur. İcra, ilamlı ve ilamsız olmak üzere ikiye grupta incelenir. Mahkeme kararına bağlı olarak başlatılan icra türüne ilamlı icra denilmektedir. Mahkeme kararına bağlı olmadan başlatılan icra türüne de ilamsız icra denilmektedir. İcra Takibi Nasıl Yapılır? İlamsız icra yoluyla icra takibi gerçekleştirilirken, alacaklı kişide çek senet veya mahkeme kararı bulunmuyorsa İcra Müdürlüğü’ne ilamsız icra takibi için başvuru yapabilir. Fakat icra takibi başlatılabilmesi için alacaklı kişini

Veraset İlamı Nereden Alınır

Resim
Veraset ilamı ailesine miras bırakarak ölen kişinin mirasının kanuni olarak kime ne kadar kaldığını gösteren bir belgedir. Ölü kişinin ardından mirasçının kim olduğu, bu mirastan kimlerin faydalanacağı ve kalan mallardan kime ne kadar düşeceği gibi bilgiler veraset ilamı üzerinde yazacaktır. Veraset ilamı iki farklı yerlerden alınır. Bunlardan birincisi noter, ikincisi Sulh Hukuk Mahkemesidir. Noterden veraset ilamı çıkarıldığı zaman aynı gün içerisinde sonucu almak mümkündür fakat bir miktar ücret ödemek gerekebilir. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından veraset ilamı çıkarıldığında eğer hakim bir şahit istemiyorsa aynı gün içerisinde veraset ilamı çıkarılır. Fakat hakim şahit isterse mahkeme belli bir güne ertelenir ve ne zaman karar verilirse o zaman çıkarılır. Veraset İlamı İçin Gerekli Belgeler Veraset ilamının çıkarılabilmesi için birtakım belgeler vardır. Bu belgeler: ·     Ölüm Belgesi ·      Aile Nüfus Kayıt Örneği ·      Veraset İlamı Talep Dilekçesi Bu belg

Veraset İlamı Nedir

Resim
Bir kişinin ölümünün ardından mirasın nasıl paylaşılacağı aslında merak edilen bir husustur. Miras paylaşımı kanunlar çerçevesinde belirli kurallara göre yapılmaktadır. Öncelikli olarak mirasçılar ve ardından ise mirasçıların miras payları belirlenir. Peki, ama nasıl? “Veraset ilamı” bir diğer adıyla “mirasçılık belgesi” mirasçıları ve bu mirasçıların miras paylarını gösteren hukuki nitelik taşıyan bir belgedir. Yasal mirasçıların bu belgeyi mahkemeden talep etmeleri gereklidir. Yasal mirasçıların birden fazla olması durumunda sadece bir tanesinin veraset ilamını istemesi yeterli olacaktır. Bu talebin üzerine mahkeme, nüfus müdürlüklerine yazı yazarak mirasbırakanın yakınlarnın adlarını ve yakınlık derecelerini öğrenir ve bunun ışığında miras paylarını belirleyerek bu ilamı hazırlar ve talep edene verir. Bunun yanı sıra Noterlik Kanunu’nda yapılan düzenleme ile mirasçılık belgesinin noterden de istenebilmesinin yolu açılmıştır. Fakat bilgi eksikliği ya da ilamın verilmesi